1. Wszystkie Produkty oferowane przez sklep www.morskie-kielce.pl są produktami nowymi i posiadają gwarancję.
  2. Klient traci uprawnienia do reklamacji towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie w formie pisemnej, dla celów dowodowych.
  3. Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenie towarów jeżeli powstały z winy Klienta.
  4. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez wysłanie Zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysiek@morskie-kielce.pl lub też pisemnie na adres: SOHAL 25-734 Kielce ul.Jagiellońska 70
  5. Formularz musi zawierać przyczynę reklamacji (opis uszkodzeń). Należy podać adres, na który naprawiony towar zostanie odesłany oraz numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy za Produkt.
  6. O formie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Brak informacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.
  7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na adres mailowy: sklep.sohal@gmail.com lub pisemnie na adres SOHAL  25-734 Kielce ul.Jagiellońska 70 .Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany adres.

SZYBKA PACZKA

Przesyłki docierają do 4 dni
 

KURIER GRATIS

... do zakupów powyżej 400zł
 

535 274 424

czynne:
  PN-WT-ŚR-PT: 11.00 - 17.00
  CZW 11.00 - 19.00
  SO 10.00 - 14.00